Trong các bản vẽ thi công các kết cấu hoặc trong các tiêu chuẩn cho các cấu kiện thông thường chỉ rõ các yêu cầu đối với cường độ bê tông tươi , loại hoặc mác của chúng. Khi thiết kế các kết cấu cường độ của bê tông khi nén được đặc trưng bằng loại. Loại bê tông được xác định bằng giá trị cường độ đảm bảo khi nén với mức độ đảm bảo 0,95.

Bê tông được chia ra thành: B1;B1,5; B2;B2,5 ;B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; B15; B20; B30; B35; B40; B50; B55; B60

Để chuyển từ loại bê tông B đến độ bền trung bình của betong (MPa), có thể kiểm tra trong sản xuất đối với các mẫu 15 x 15 x 15 cm.

Cường độ trung bình hoặc mác của bê tông nặng được xác định bằng giới hạn cường độ khi nén của mẫu bê tông chuẩn hình lập phương  15 x 15 x 15 cm, được chế tạo từ hỗn hợp betong thi công trong khuôn kim loại và thứ ở tuổi 28 ngày sau khi đóng rắn trong điều kiện chuẩn.

Trong sản xuất sử dụng các mác sau: M50, M75, M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M600 và cao hơn.

Trong sản xuất cần đảm bảo cường độ trung bình hoặc mác định trước của bê tông. Gia tăng cường độ định trước cho phép không lớn hơn 15%, bởi vì điều này dẫn đến tăng lượng chi phí xi măng.

Z2303679813345 Aea9b47953b31f6fd2288fa4183790bd

Cường độ trung bình của bê tông nhẹ

Cường độ trung bình của bê tông nhẹ xác định theo mẫu lập phương 15 x 15 x 15 cm khi nén. Khi thử mẫu lập phương có kích thước khác hệ số chuyển đổi không quy định. Đối với bê tông nhẹ đã thiết lập các loại: B2,5 ; B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; B15; B20; B25; B30; B35; B40

Khi chế tạo các kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn cũng như các công việc khẩn cấp, cần sử dụng xi măng đóng rắn nhanh hoặc sử dụng các phương pháp tăng cường đóng rắn của bê tông khác nhau, cường độ của chúng xác định trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Để xác định đúng thành phần của bê tông quan trọng cần biết cường độ bê tông phụ thuộc như thế nào vào chất lượng xi măng và cốt liệu, tỷ lệ giữa các nguyên liệu thành phần và các yếu tố khác. Cường độ của bê tông trong thời gian xác định khi đóng rắn trong điều kiện chuẩn phụ thuộc chủ yếu vào cường độ xi măng và tỷ lệ N/X.

Xem thêm:

Sự ăn mòn cốt thép trong Bê tông tươi

Các loại Bê tông đặc biệt

Tags: ,