Là hỗn hợp hạt được tạo thành do kết quả phong hóa khoáng vật của các tinh thể khác nhau cấu thành. Độ lớn của hạt cát được xác định bằng cách sàng cát qua bộ sàng tiêu chuẩn với các kích thước mắt 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14.

Đặc điểm dễ nhận biết đó là chúng có màu vàng không lẫn tạp chất. Cỡ hạt tốt nhất được dùng trong các trạm trộn để sản xuất bê tông tươi có cỡ hạt từ 1,5-3mm.
Đây cũng là loại cát được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng trong đó có cả dân dụng, công cộng, cầu đường…

Tiêu chuẩn cát vàng trộn bê tông tươi

Màu sắc: Màu vàng óng
Cỡ hạt: 1,5-3mm
Độ sạch: Không lẫn tạp chất
Hàm lượng muối sunfat: Không quá 1% khối lượng
Có chứa hàm lượng sỏi có đường kính: 5-10mm không vượt quá 5% khối lượng
Hàm lượng mica: Nhỏ hơn 1% khối lượng
Có khối lượng thể tích: khoảng 1400 kg/m3.
Z2319927917560 113064b75f2604694601f1c2fb02cea7

Tags: ,