Giới thiệu

BÊ TÔNG VIỆT NHẬT là đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm (bê tông tươi) có năng lực lớn nhất tại tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay với 3 cơ sở sản xuất, 4 trạm trộn bê tông, tổng công suất lên đến 600m3/h.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nguyên liệu sạch được chọn lọc một cách kỹ...

Xem thêm
Hệ thống đang tải
Sản phẩm
Công trình
Video
Tư vấn xây dựng
Nhận xét khách hàng
Đối tác - Khách hàng