Trong nhiều năm trở lại đây, dưới các tác động của thời tiết và những biến động thất thường của khí hậu như: mưa, bão, chế độ dòng chảy… làm cho tình trạng sạt lở bờ sông, cửa hồ diễn ra mạnh mẽ hơn.
Để khắc phục xói lở bờ sông, cửa hồ thì giải pháp khả thi hiện nay là xây kè bê tông, đổ bê tông cửa hồ.

Tags: ,